MÅNEDENS UTSTILLING

5.–28. april 2019

 

Martin Schreiner

Velkommen til MARTIN SCHREINERs utstilling i OSLO GALLERI som åpner fredag 5. april kl. 18.00 og holder åpent hver helg 12-16 i hele april eller visning etter avtale.

MARTIN SCHREINER er en begavelse av de sjeldne. Han er en ung fremragende billedkunstner som gjennom tegningen og med en rikdom av innhold og nitidige detaljer, fører betrakteren på reise inn i univers som skildrer idéer og tanker han tror på. Det vakre, som finnes selv i de mest ekstreme bildene han skildrer, gjør at vi tåler og lar oss lede, selv inn i de mest skyggefulle og dystre omgivelser for å utforske hans billedlige verden.

 

FEROX

1. Jane Goodalls sorg

7 januar, 1974, ble «Gobi» drept av seks hanner fra Kasakela. Det var starten på fireårskrigen i Gombe.

Dette var første dokumenterte tilfelle av overlagt drap blant sjimpanser.

I løpet av de neste fire årene ble alle Kahama-hannene drept.

Jane Goodall ble dypt rystet av hendelsen. I kombinasjon med en særdeles ekstrem hendelse i 1975, brast ideen om at menneskeheten var unik i sin brutalitet.

 

2. Ting jeg tror jeg tror

Personlighet er en lyd og en historie vi aper lager for å skape opplevelsen av kontinuitet. Møtestedet mellom en biologisk kropp og en boble med språk. Tid eksisterer mer i språket enn utenfor.

Jeg lurer på om språket kan sies å ha sin egen evolusjon utenfor vår individuelle kontroll. Hvor mye innvirkning  har språkets struktur på hvilke tanker som er mulig å tenke?

 

3. Hvorfor

Jeg prøver å forklare ting til meg selv.

Som at ethvert virke kan brukes som en linse å se og forstå verden gjennom.

At man tillegger enhver handling en viss betydning, og om handlingen gjentas mye og ofte, og dermed opptar mye av ens våkne tid, vil den være viktig for en. Dermed vil man kunne oversette problemløsning fra den repeterte handlingen til diverse andre sider av livet, og etterhvert etablere en personlig, ikkeverbal filosofi, basert på det man gjør, ikke det man sier.

For meg er den handlingen å tegne.

Jeg føler at når jeg forsøker å forklare dette til meg selv som over, så mister jeg noe av det viktigste, noe jeg derimot føler jeg klarer å bevare i tegningen. En slags presisjon i overføring av intensjon, som ikke er tilgjengelig for meg i språket.

 

M. A. B-Io. Schreiner

BESØK OSS:

Observatoriegate 25 (mellom Vika og Aker brygge)

Epost: Odin Øistad: odino@online.no, Frank Bjørnsen: frank@hkark.no

ÅPNINGSTIDER:

Vi holder åpent hver lørdag og søndag 12–16 og etter avtale: 901 01 751 eller 936 32 478

BAK OSLO GALLERI:

- står tre herrer med stor interesse for kunst og med ønske om å formidle kunst på en ekte og direkte måte.

Odin Øistad, billedhugger, Morten Furuholmen, advokat og Frank Trømborg Bjørnsen, arkitekt.

OSLO GALLERI  formidler samtidskunst av nye og etablerte norske og utenlandske kunstnere.

Vi åpner ny utstilling hver måned hele året.